SLÖJDfröjd

Om Slöjdfröjd

Slöjden och fröjden

Ordet slöjd kommer från det fornsvenska ordet slöghp - slögher som betyder skicklig, konstfärdigt, händig, påhittig, fiffig och slug.

I slöjden förenar vi teori och praktik i ett arbete som gör kunskaperna konkreta och begripliga. Slöjdaren måste vara delaktig genom hela arbetet från planering till färdigt arbete.

Ordet fröjd har många synonymer så som glädje, lycka, trivsel, njutning, nöje och behag. Dessa ord stämmer väldigt bra överens med hur jag känner inför slöjden.

 

"Kreativitet är uppfinna, experimentera, växa, ta risker, bryta regler, göra misstag och ha roligt" -Mary Lou Cook

 

Här skapas det

Namnet "Slöjdfröjd" står för slöjd och hantverk i glädje och lycka med stort nöje.

För mig som både jobbar med slöjd och använder slöjd på min fritid är det viktigt att mötas i slöjdandet. Inte bara sitta på sin kammare och arbeta utan träffa andra människor och slöjda tillsammans.

Eftersom jag har ett underbart hus med stora ytor som är utmärkta till att ordna mötesplatser för slöjdande människor, tänker jag att Slöjdfröjd skall vara en samlingsplats där slöjden ska stå i centrum.

Slöjdinspiratör för barn och ungdomar

Diplomet och jag

Under flera år har jag tillsammans med Kungsbacka Hemslöjdsgille arbetat med att nå ut till barn och ungdomar så att de skall få tillfälle att slöjda på sin fritid. Hemslöjdsgillet kallar verksam- heten Slöjdkul och vi har, och erbjuder än idag, slöjd-tillfällen en gång i månaden. Vi har mött många barn och ungdomar i samband med Slöjdkul-aktiviteterna och under slöjdläger på Löftadalens Folkhögskola som anordnats i början av varje sommar. Under dessa år har jag, tillsammans med de andra i föreningen, jobbat ihärdigt för att få verksamheten att kännas kul och inspirerande för de barn och ungdomar som deltar.

 

För denna insats nominerades jag till "Slöjdinspiratör för barn- och ungdom" utav Halländska Hemslöjden till Svenska Hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR). På Nordiska Museet i Stockholm i augusti 2012 delades

SHR:s pris ut till mig, samt övriga inspiratörer ifrån hemslöjdsgillen runt om i Sverige, vid Hemslöjdens 100års jubileum.

Det är en ära att få denna uppmärksamhet och bevis på att vi gör ett bra jobb i vår region.

Utdelningen av diplomet
Diplom
Bild för Hemslöjden 100 år

"Hemslöjd är i första hand

en deltagande kultur

som bygger på

att man gör själv"

TÄNKVÄRT!

Kan slöjd förändra världen?

 

Återbruk, en framtidsfråga.

 

Vad kommer hända med slöjd som ämne?

 

Unesco-Det immateriella kulturarvet

För lite inspiration, följ mig på Pinterest

LITE FAKTA

  • Ordet "slöjd" motsvarar ord som skicklig, konstfärdig, händig, påhittig, fiffig, eller slug.
  • Slöjd som skolämne infördes 1878.
  • Inom slöjd används traditionellt naturen som materialkälla, men återbruk förekommer allt mer.
  • Rötterna till slöjd finns i den svenska allmoge-kulturen där den också hämtat inspiration.